Till startsidan


Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 25 april 2018 bestod av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna.

Valberedningens ordförande är Thomas Öster, utsedd av valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2018:

- Val av ordförande vid årsstämma.
- Antal ledamöter i styrelsen.
- Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
- Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
- Val av revisor.
- Arvode till revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik "Till Valberedningen" eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt "Till Valberedningen", senast 14 januari 2018.

För ytterligare upplysningar kontakta: Thomas Öster, valberedningens ordförande, e-post: thomas.oster63@telia.com.

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com