Till startsidan


Styrelse


Nils-Erik Danielsson Nils-Erik Danielsson
Född 1944, pol. mag.
Ordförande sedan 2013. Ledamot sedan 2006.
Styrelseordförande i Kabe AB och S-Invest Trading AB. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB, Swegon AB samt Sydsvenska Handelskammaren.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 419 330 B-aktier.

Kristina Alvendal Kristina Alvendal
Född 1972.
Ledamot sedan 2017.
Verkställande direktör i Alvendal AB. Styrelseledamot i Svenska Hus AB och SALK Tennis AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

Bengt Andersson Bengt Andersson
Född 1959.
Ledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2006.
Kalkylator Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

Claes Hansson Claes Hansson
Född 1957, civilekonom.
Ledamot sedan 2003.
Verkställande direktör och koncernchef.
Styrelseordförande i TMF - Trä- och Möbelföretagen. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Ferrocon AB och i samtliga Götenehuskoncernens dotterbolag.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 205 000 B-aktier.

Erik Hemberg Erik Hemberg
Född 1963.
Ledamot sedan 2013.
Styrelseledamot i Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 330 880 A-aktier, 47 948 996 B-aktier.

Jan Johansson Jan Johansson
Född 1959.
Ledamot sedan 2015.
Verkställande direktör i Malmö Cityfastigheter AB. Styrelseledamot i Bravida Holding AB och Starka AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 100 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 100 000 B-aktier.

Joakim Johansson Joakim Johansson
Född 1973.
Ledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015.
Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2012.
Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5 000 B-aktier.

Ulf Runmarker Ulf Runmarker
Född 1958, ekonom.
Ledamot sedan 2006.
Verkställande direktör och styrelseledamot i Förvaltnings AB Brunnen samt AB Westergyllen med dotterbolag. Styrelseledamot i Poseidon Diving Group AB och Sundaya Nordic AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 23 200 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via delägt bolag: 2 470 160 B-aktier.

Magnus Andersson Magnus Andersson
Född 1972.
Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015.
Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

  Johan Skarp
Född 1970.
Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2018.
Kalkylator Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com