Till startsidan


Styrelse


Claes Hansson

 
Claes Hansson
Född 1957, civilekonom. Styrelseordförande sedan 2019. Ledamot sedan 2003. Styrelseordförande i TMF - Trä- och Möbelföretagen och Erik Hemberg Fastighets AB. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Elos Medtech AB, Ferrocon AB, Trähusstaden Sverige AB och Jalokin AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 205 000 B-aktier.


Johan Carlberg

 
Johan Carlberg
Född 1963, civilingenjör VoV. Ledamot sedan 2019.
VD i G&K Blanks Fastigheter AB med dotterbolag. Styrelseordförande i Trähusstaden Sverige AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Nils-Erik Danielsson

 
Nils-Erik Danielsson
Född 1944, pol. mag. Vice ordförande sedan 2019. Ledamot sedan 2006. Styrelseordförande i Kabe Group AB. Vice styrelseordförande i S-Invest Trading AB. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB och Sydsvenska Handelskammaren.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 419 330 B-aktier.


Kristina Gradin

 
Kristina Gradin
Född 1970, civilekonom. Ledamot sedan 2019.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Erik Hemberg

 
Erik Hemberg
Född 1963. Ledamot sedan 2013. Styrelseledamot i Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag samt Trähusstaden Sverige AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 330 880 A-aktier och 48 225 880 B-aktier.


Jan Johansson

 
Jan Johansson
Född 1959. Ledamot sedan 2015. Styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB, Bravida Holding AB, Erik Hemberg Fastighets AB, Eolus Vind AB och Starka AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 100 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 100 000 B-aktier.


Joakim Johansson

 
Joakim Johansson
Född 1973. Ledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015. Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2012. Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5 000 B-aktier.


Johan Skarp

 
Johan Skarp
Född 1970. Ledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan mars 2019. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2018. Entreprenadingenjör Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Ann-Charlotte Alfredsson

 
Ann-Charlotte Alfredsson
Född 1959. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2019. Handläggare Brf Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 000 aktier.


Magnus Andersson

 
Magnus Andersson
Född 1972. Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015. Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com