Till startsidan


Styrelse


Nils-Erik Danielsson

 
Nils-Erik Danielsson
Född 1944, pol. mag. Ordförande sedan 2013. Ledamot sedan 2006. Styrelseordförande i Kabe Group AB. Vice styrelseordförande i S-Invest Trading AB. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB och Sydsvenska Handelskammaren.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 419 330 B-aktier.


Kristina Alvendal

 
Kristina Alvendal
Född 1972. Ledamot sedan 2017. Verkställande direktör i Alvendal AB. Styrelseledamot i Svenska Hus AB, SALK Tennis AB, Belatchew Arkitekter, Svefa AB samt BASE23 Stockholm Dance Academy.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Claes Hansson

 
Claes Hansson
Född 1957, civilekonom. Ledamot sedan 2003. Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseordförande i TMF - Trä- och Möbelföretagen. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Ferrocon AB, Trähusstaden Sverige AB, Jalokin AB och i samtliga Götenehuskoncernens dotterbolag.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 205 000 B-aktier.


Erik Hemberg

 
Erik Hemberg
Född 1963. Ledamot sedan 2013. Styrelseledamot i Erik Hemberg Fastighets AB med syster- och dotterbolag samt Trähusstaden Sverige AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 330 880 A-aktier och 47 948 996 B-aktier.


Jan Johansson

 
Jan Johansson
Född 1959. Ledamot sedan 2015. Styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB, Bravida Holding AB och Starka AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 100 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 100 000 B-aktier.


Joakim Johansson

 
Joakim Johansson
Född 1973. Ledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015. Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2012. Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5 000 B-aktier.


Ulf Runmarker

 
Ulf Runmarker
Född 1958. Ledamot sedan 2006. Verkställande direktör och styrelseledamot i Förvaltnings AB Brunnen samt AB Westergyllen med dotterbolag. Styrelseordförande i Brunnen Bostad AB, Poseidon Diving Group AB och Sundaya Nordic AB. Styrelseledamot i Stenkulla Invest AB med dotterbolag.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 23 200 B-aktier.


Johan Skarp

 
Johan Skarp
Född 1970. Ledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan mars 2019. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2018. Entreprenadingenjör Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Ann-Charlotte Alfredsson

 
Ann-Charlotte Alfredsson
Född 1959. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan mars 2019. Handläggare Brf Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 000 aktier.


Magnus Andersson

 
Magnus Andersson
Född 1972. Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015. Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com