Till startsidan


Koncernstruktur

Koncernstruktur

Götenehus Group AB är moderbolag i koncernen och svarar för övergripande koncernfunktioner som strategi, finansiering, centrala ledningsfrågor m m.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com