Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2018-04-30:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
aktie-
kapital
% av
röster
Fam Hemberg inkl bolag 330 880 46 724 148 47 055 028 49,9 52,1
Fam Öster inkl bolag 378 826 5 787 588 6 166 414 9,6 6,8
Nordea Liv & Pension PBI 0 7 857 807 7 857 807 7,8 8,7
Fam Runmarker inkl bolag 324 034 2 672 915 2 996 949 5,9 3,3
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 1 921 690 1 921 690 1,9 2,1
Kent Molin 66 000 1 160 000 1 226 000 1,8 1,4
Anders Borgenhard 0 1 170 000 1 170 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 022 916 1 022 916 1,0 1,1
Swedbank Försäkring 0 904 700 904 700 0,9 1,0
Claes Hansson 0 800 000 800 000 0,8 0,9
Övriga 0 19 192 012 19 192 012 19,2 21,3
Summa 1 099 740 89 213 776 90 313 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com