Till startsidan


Skatteinformation

Fördelning av anskaffningsutgift AB Westergyllen/Forshem Group AB

Utdelning av aktier i Forshem Group AB är undantagna från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex Asea-reglerna. Skatteverket har publicerat information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Westergyllens utdelning år 2006 av aktier i Forshem Group AB.

Informationen har publicerats i form av ett allmänt råd SKV A 2006:41 och ett meddelande SKV M 2006:31. Informationen anger att av anskaffningsutgiften för aktier i AB Westergyllen bör, oavsett serie, 36 procent hänföras till dessa aktier och 64 procent till erhållna aktier i Forshem Group AB. För mer information, se nedanstående pdf-filer.

pdfSKV A 2006:41
pdfSKV M 2006:31

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com