Till startsidan


Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor vid ordinarie årsstämma den 7 maj 2019 i Götenehus Group AB. Bengt Kron, född 1965, auktoriserad revisor, valdes till huvudansvarig revisor för Götenehus Group AB. Postadress: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 405 32 Göteborg.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com