Till startsidan


Revisor

Nuvarande revisor Ernst & Young AB omvaldes vid ordinarie årsstämma den 22 april 2015 till revisor i Götenehus Group AB. Thomas Nilsson, född 1962, auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor för Götenehus Group AB sedan 2014. Postadress: Ernst & Young AB, 401 82 Göteborg.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com