Till startsidan


Rapportdatum

Bokslutskommuniké för helåret 2019 lämnas den 21 februari 2020.

Årsredovisning publiceras 23 mars 2020.

Årsstämma hålls den 28 april 2020.

Delårsrapport för januari-mars 2020 lämnas den 6 maj 2020.

Delårsrapport för januari-juni 2020 lämnas den 19 augusti 2020.

Delårsrapport för januari-september 2020 lämnas den 5 november 2020.

Bokslutskommuniké för helåret 2020 lämnas den 25 februari 2021.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com