Till startsidan


Rapportdatum

Bokslutskommuniké för helåret 2018 lämnas den 22 februari 2019.
Delårsrapport för januari-mars 2019 lämnas den 16 maj 2019.
Delårsrapport för januari-juni 2019 lämnas den 28 augusti 2019.
Delårsrapport för januari-september 2019 lämnas den 30 oktober 2019.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com