Till startsidan


Rapportdatum

Delårsrapport för januari-september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com