Till startsidan


Prospekt avseende företrädesemission i Götenehus Group AB (publ)

Prospektet kan du ladda ner här.

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com