Till startsidan


Pressreleaser

Regulatoriska nyheter

191030   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019
191028   Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2020
190828   Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019
190626   Götenehus bygger friköpta radhus i Trädgårdsstaden etapp 3, Skövde
190516   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019
190507   Årsstämma Götenehus Group AB 2019
190426   Andreas Gustafsson ny VD och koncernchef för Götenehus
190405   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
190405   Claes Hansson föreslås till ny styrelseordförande i Götenehus Group AB
190329   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2018
190222   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018
190219   Götenehus förvärvar Swebostad AB
181031   Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2019
181026   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018
181011   Götenehus bildar fastighetsbolag för hyresrätter tillsammans med G & K Blanks Fastigheter AB och Erik Hemberg Fastighets AB
181001   Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner
180829   Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
180705   Götenehus planerar att bygga cirka 60 bostäder i Kungälvs kommun
180517   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018
180425   Årsstämma Götenehus Group AB 2018
180425   Götenehus har vunnit ramupphandling för SABO Kombohus Småhus
180417   Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner
180329   Årsredovisning 2017
180329   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2017
180320   Robert Elovson ny CFO i Götenehus Group AB
180319   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
180223   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

171215 Anna Ström lämnar som CFO i Götenehus
171214 Uttalande från styrelsen för Götenehus Group AB i anledning av Erik Hemberg Fastighets AB:s budpliktsbud
171201 Götenehus förvärvar ca 50 byggrätter i Limhamn, Malmö
171130 Götenehus utvärderar budpliktsbud från Erik Hemberg Fastighets AB
171027 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017
170824 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017
170512 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017
170428   Årsstämma Götenehus Group AB 2017
170411   Götenehus investerar ca 60 mkr i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion
170327   Årsredovisning 2016
170327   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2016
170321   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
170223   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016
170113   Götenehus bygger nytt i Uddevalla –
17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city

161207   Konvertibel 2011/2016 i Götenehus Group AB (publ)
161027   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016
160923   Klartecken för Götenehus största projekt – först att börja bebygga Frostaliden i Skövde
160826   Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
160512   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016
160428   Årsstämma Götenehus Group AB 2016
160329   Årsredovisning 2015
160329   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2015
160321   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
160225 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015
160215   Götenehus bygger Skövdes högsta trähus
160112 Erik Hemberg Fastighets AB ökar ägandet i Götenehus

151029 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015
150924   Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i Götenehus Group AB
150827   Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB
150826 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015
150810   Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB
150507   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015
150423   Årsstämma Götenehus Group AB 2015
150325   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2014
150325   Årsredovisning 2014
150316   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
150226  Bokslutskommuniké 2014

141030  Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014
140912  Anna Ström ny CFO i Götenehus Group AB
140828  Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
140514  Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014
140425   Årsstämma Götenehus Group AB 2014
140325   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2013
140325   Årsredovisning 2013
140324   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
140227  Bokslutskommuniké 2013

131025  Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013
130828  Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013
130619   Joakim Gannholt lämnar Götenehus
130524   Årsstämma Götenehus Group AB 2013
130515   Valberedningens förslag till årsstämman i Götenehus Group AB
130514   Götenehus företrädesemisson fulltecknad
130502   Götenehus Group AB offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och riktad emission till konvertibelinnehavare
130426 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013
130422   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
130417   Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission och riktad emission till konvertibelinnehavare
130408   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2012
130408   Årsredovisning 2012
130405 Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB
130305   Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB
130228 Bokslutskommuniké 2012
130131   Götenehus och VärsåsVillans verksamheter samordnas. Götenehus förvärvar rörelsen i Böja Trä.

121025 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012
120905   Götenehus förvärvar VärsåsVillan AB, en av Sveriges ledande tillverkare av fritidshus
120823 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012
120705   Götenehus avyttrar Mellby Garage
120509 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012
120420   Årsstämma Götenehus Group AB 2012
120404   136 000 personer besökte Götenehus visningshus på Storbritanniens största konsumentutställning, Ideal Home Show
120326   Götenehus årsredovisning för 2011 finns nu på hemsidan
120326 Årsredovisning 2011
120316   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
120229 Bokslutskommuniké 2011
120206 Götenehus Group ABs konvertibel av serie 2011/2016 listas på NASDAQ OMX First North
120119 Götenehus kommer att medverka på Storbritanniens största konsumentutställning, Ideal Home Show

111221 Konvertibelemissionen i Götenehus Group AB tecknad till 43 procent
111123 Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av konvertibler om högst 50,4 mkr
111118 Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslutade om företrädesemission av konvertibler på högst 50,4 mkr
111118 Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslutade om att ta bort hembudsklausulen i bolagsordningen
111109 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011
111101   Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB
111101   För att stärka marknadspositionen och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet föreslår styrelsen för Götenehus Group AB en företrädesemission av konvertibler om högst 50,4 mkr
111018   Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB
110830   Götenehus minskar antalet anställda och anpassar organisationen till de nya marknadsförutsättningarna
110825 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011
110822   Götenehus Group AB flyttar till First North från First North Premier
110608   Forshem Group AB ändrar namn till Götenehus Group AB
110506   Årsstämma 2011
110505 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011
110331   Forshems årsredovisning för 2010 finns nu på hemsidan
110331 Årsredovisning 2010
110330   Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB
110330   Sammanslagning av Forshems dotterbolag Götenehus och Sjödalshus. Styrelsen föreslår årsstämman att Forshem Group AB ändrar namn till Götenehus Group AB.
110318   Joakim Gannholt ny CFO i Forshem Group AB
110225 Bokslutskommuniké 2010
110208   Forshem avvecklar verksamheten i Tyskland

101104 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010
100826 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010
100507   Årsstämma 2010
100506 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010
100331   Forshems årsredovisning för 2009 finns nu på hemsidan
100331 Årsredovisning 2009
100329   Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB
100226 Bokslutskommuniké 2009

091105 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009
090826 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009
090507   Årsstämma 2009
090505 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009
090409 Årsredovisning 2008
090401   Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB
090305   Forshem Group listas på segmentet First North Premier
090225 Bokslutskommuniké 2008

081029 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008
080905   Forshemkoncernen minskar antalet anställda och anpassar organisationen till de nya marknadsförutsättningarna
080827 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008
080508   Årsstämma 2008
080507 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008
080421 Årsredovisning 2007
080403   Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB
080227 Bokslutskommuniké 2007

071213   Valberedningen för Forshem Group AB inför årsstämma 2008
071031 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007
071023   Forshem Group AB förvärvar Mellby Industri AB, Sveriges största tillverkare av monteringsfärdiga garage
070823 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007
070509   Årsstämma 2007
070508 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007
070410 Årsredovisning 2006
070402   Kallelse till årsstämma 2007
070309   Forshems dotterbolag Götenehus förvärvar markområde i Åkarp, Skåne innehållande 68 byggrätter
070227 Bokslutskommuniké 2006

061204 260 880 A-aktier i Forshem Group har stämpalts om till B-aktier
061123 Handeln med Forshems aktie inleds idag
061102 Prospekt Forshem Group AB
061027 Delårsrapport januari - september 2006

Övriga nyheter

200115 Götenehus säljstartar i Falköping
191219 Götenehus bygger bostäder åt FFAB
191105 Götenehus säljstartar i Östra Grevie
191031   Götenehus satsar på egen solcellspark
191004   Götenehus säljstartar i Bara Backar
190625   Götenehus bygger bostäder i Forserum
190430   VärsåsVillan lanserar totalentreprenad för fritidshus
190409   Götenehus säljstartar ny etapp i Åkarp
181227   Götenehus lanserar Bygg Onlnine
180409   Götenehus inviger nytt visningshus i Hjärup
180220   Götenehus har vunnit Jönköpings kommuns markanvisningstävling i Fagerslätt Östra
180108   Origo – ny husserie för modernt boende


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com