Till startsidan


Miljöpolicy

Götenehus skall verka för en hållbar utveckling genom att ständigt förbättra våra processer och hus.
Miljöhänsyn, resurssnålhet och ekologiskt bra lösningar skall prägla vår verksamhet.

Att alltid leva upp till gällande miljölagstiftning är en självklarhet.

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com