Till startsidan


Insiders

För aktuell information om insidertransaktioner hänvisas till Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com