Till startsidan Årsredovisning


Beställ information

 
Skicka namn och adress till koncern@gotenehus.com så skickar vi vår senaste årsredovisning till dig.

Årsredovisningen finns även att läsa här.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com