Till startsidan

 

Götene Träindustri AB

Box 17
533 21 Götene
Besöksadress: Kraftgatan 1
Leveransadress: Järnvägsgatan 8

Telefon: 0511-34 53 50
Fax: 0511-34 53 10

Kontakt
Catarina Abelsson
Tel 0511-34 53 52, 070-633 43 89
E-post: catarina.abelsson@gotenetra.se
www.gotenetra.se

 

 

 

 

 

 

Forshem Biobränsle

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com