Till startsidan


Årsstämma 2020

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 28 april 2020 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

 

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com