Till startsidan


Årsstämma 2015

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) hölls onsdagen den 22 april 2015 kl 17.00 på Lundsbrunns Kurort i Lundsbrunn, Götene.

 

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com