Till startsidan


Årsstämma 2014

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) hölls torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Götene.

 

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com