Till startsidan


Ledande befattningshavare

Andreas Gustafsson

 
Andreas Gustafsson
Född 1978, högskoleingenjör. Verkställande direktör och koncernchef sedan 2019. Anställd sedan 2019.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Fredrik Arvidson

 
Fredrik Arvidson
Född 1965. Försäljningschef Styckehus. Anställd sedan 2015.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 220 000 B-aktier.


Johan Danielsson

 
Johan Danielsson
Född 1968, arkitekt SAR/MSA. Chefsarkitekt. Anställd sedan 1994.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 130 B-aktier.


Helena Ekman

 
Helena Ekman
Född 1965. HR-chef. Anställd sedan 2019.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Robert Elofsson

 
Robert Elovson
Född 1963. CFO. Anställd sedan 2018.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5 000 aktier.


Nicklas Svensson

 
Nicklas Svensson
Född 1975, Produktionsingenjör. Produktionschef. Anställd sedan 2002.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 50 000 B-aktier.


David Ulinder

 
David Ulinder
Född 1977, civilingenjör. Chef Projektutveckling. Anställd sedan 2004.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 239 330 B-aktier.


Roger Wändal

 
Roger Wändal
Född 1958, civilekonom. MA-chef. Anställd sedan 1999.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 246 400 B-aktier.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com