Till startsidan


Affärsidé

Götenehus affärsidé är att utveckla och bygga personliga boenden och miljöer.

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com