Till startsidan


Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen.

Valberedningens ordförande är Thomas Öster, utsedd av valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 64 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

- Val av ordförande vid årsstämma.
- Antal ledamöter i styrelsen.
- Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
- Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
- Val av revisor.
- Arvode till revisor.

Årsstämman i Götenehus Group AB kommer att hållas tisdagen den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor i Götene.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 17 januari 2020.


Götene 2019-10-28

Götenehus Group AB (publ)

 

 
Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus mm och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehus.se.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com