Till startsidan


Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner

Under 2013 emitterade Götenehus Group AB 3 000 000 teckningsoptioner i samband med förvärvet av VärsåsVillan AB. Teckningsoptionerna medförde en rätt att senast den 30 april 2018 teckna 3 000 000 B-aktier till en kurs av 1:99 kr.

Samtliga optioner är nu utnyttjade, vilket innebär att 3 000 000 nya B-aktier har tecknats i Gö-tenehus Group AB. Av dessa har Erik Hemberg Fastighets AB tecknat 2 730 000 B-aktier.

Genom tecknandet av de nya aktierna tillförs Götenehus 5 970 tkr. Aktiekapitalet i bolaget ökar med 3 000 tkr.

Antalet aktier i Götenehus kommer efter registrering av de tecknade aktierna hos Bolagsverket att uppgå till 90 313 516, fördelat på 1 099 740 A-aktier och 89 213 776 B-aktier.

Efter teckning av de nya aktierna uppgår Erik Hemberg Fastighets AB;s ägarandel till 49,5 procent av rösterna och 51,7 procent av kapitalet.

Götene den 17 april 2018
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 

 

 Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com