Till startsidan


Götenehus har vunnit Jönköpings kommuns markanvisningstävling i Fagerslätt Östra

Nu är kommunens markanvisningstävling i Fagerslätt Östra avgjord. Av tolv inkomna intresseanmälningar valdes fyra byggherrar ut som lämnade förslag. Markanvisningen tilldelades Götenehus AB som bedömdes ha den bästa helhetslösningen.

Fagerslätt Östra

Götenehus vinnande förslag innehåller totalt nio radhus. Fem av radhusen har en bostadsarea på 129 kvm och fyra av husen har en area på 124 kvm. Upplåtelseformen är äganderätt.

- Vår ambition med detta kvarter i Fagerslätt Östra är att skapa äganderätter som levererar vår inbyggda omtanke om god boendemiljö och ett hållbart boende. Vi levererar trähus med hög arkitektonisk ambition och kvalité. Husen är lantliga och moderna på samma gång. Smarta parkeringslösningar och en genomtänkt planering av trädgårdar skapar goda förutsättningar för ett socialt hållbart boende med folkliv på båda sidor av husen. I vårt kvarter har vi gett plats för gemensamma ytor. En cykelverkstad, växthus och en bollplan ger en spännande kombination av aktiviteter som kan tilltala alla medlemmar i familjen säger Karolin Strandhag, Projektutvecklare Götenehus AB.

För mer information vänligen kontakta:
Karolin Strandhag, Projektutvecklare Götenehus AB, tel. 0511-34 53 08, 0708-79 69 85, karolin.strandhag@gotenehus.se.

 

 Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com