Till startsidan


Anna Ström lämnar som CFO i Götenehus

Anna Ström kommer att sluta sin tjänst som CFO i Götenehus-koncernen. Anna Ström går vidare till en annan anställning och lämnar Götenehus 2018-02-14.

Götene den 15 december 2017
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 

 Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com