Till startsidan


Götenehus förvärvar ca 50 byggrätter i Limhamn, Malmö

Götenehus har träffat avtal med ett bolag inom Bonava-koncernen om att förvärva cirka 50 byggrätter i Malmö. Markområdet ligger i Elinegård som är en stadsdel i södra Malmö längs kanten av Malmös nyaste naturreservat, kalkbrottet i Limhamn.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Den underliggande köpeskillingen för de förvärvade byggrätterna är 43 mkr. Tillträdesdag för affären är den 1 februari 2018.

Det finns en antagen detaljplan för fastigheterna, vilket innebär att byggrätterna i princip är byggbara vid förvärvet. Avsikten är att området ska bebyggas med cirka 50 radhus. Byggstart är beräknad att ske under 2019.

- Det är glädjande att vi har tecknat avtal med Bonava om förvärv av detta område. Limhamn är en mycket attraktiv del av Malmö och det känns väldigt bra att kunna förstärka både vår projektportfölj och vår position med detta fina projekt, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB.

Götene den 1 december 2017
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 

 Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com