Till startsidan


Götenehus publicerar årsredovisningen för 2016

Götenehus Groups årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gotenehus.com.

Götene den 27 mars 2017
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 

 

 

 

 

 

 

 Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com