Till startsidan


Erik Hemberg Fastighets AB ökar ägandet i Götenehus

Erik Hemberg Fastighets AB har förvärvat 190 880 A-aktier och 3 009 120 B-aktier i Götenehus Group AB. Säljare är Bo Nilsson. Efter förvärvet uppgår Erik Hemberg Fastighets AB;s totala innehav i Götenehus till 27,6 procent av rösterna och 28,7 procent av kapitalet.


Götene den 12 januari 2016

Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 

 

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com