Till startsidan


Joakim Gannholt lämnar Götenehus

Joakim Gannholt lämnar sin tjänst som ekonomi- och finanschef i Götenehus-koncernen. Joakim gör sin sista arbetsdag den 20 juni 2013. Kerstin Frimodig, som var ekonomichef i koncernen fram till maj 2011, har utsetts till tillförordnad ekonomichef.

Götene den 19 juni 2013
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 

 

 

 

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com