Till startsidan


Götenehus avyttrar Mellby Garage

Götenehus har träffat avtal om att avyttra rörelsen i Mellby Garage AB till ett bolag ägt av Bengt Sahlberg och Fredrik Sahlberg. Beräknad tillträdesdag är 2012-07-06. Bengt Sahlberg är idag VD i Mellby Garage AB och produktionschef i Götenehus AB. I samband med tillträdet lämnar Bengt Sahlberg sin anställning i Götenehus AB.

Den industrifastighet som Mellby Garage bedriver sin verksamhet i ingår inte i överlåtelsen. Det nya bolag som förvärvat rörelsen i Mellby Garage har tecknat ett 15-årigt hyresavtal gällande industrifastigheten.

Mellby Garage är en av Sveriges större fristående tillverkare av monteringsfärdiga garage. Under 2011 uppgick nettoomsättningen till 26,1 mkr. Bolaget har 14 anställda.

Avyttringen av Mellby Garage bedöms inte få någon väsentlig effekt på Götenehus resultat.

Götene den 5 juli 2012
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com