Till startsidan


Götenehus årsredovisning för 2011 finns nu på hemsidan.

Årsredovisning 2011 för Götenehus Group AB finns från och med idag på www.gotenehus.com.

Till aktieägare skickas ett svarskort för beställning av den tryckta årsredovisningen den 29 mars. Den kan även beställas på www.gotenehus.com under Finansiell information eller per telefon 0511-34 56 00.

Götene den 26 mars 2012
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com