Till startsidan


Götenehus Group ABs konvertibel av serie 2011/2016 listas på NASDAQ OMX First North

Götenehus har erhållit godkännande av NASDAQ OMX First North om listning av den konvertibel som emitterades i den företrädesemission som avslutades i december 2011. Första handelsdag på NASDAQ OMX First North är den 9 februari 2012. Konvertibeln kommer att handlas med kortnamnet GHUS KV 1 B och med ISIN-kod SE0004324499.

Götene den 6 februari 2012
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com