Till startsidan


Konvertibelemissionen i Götenehus Group AB tecknad till 43 procent

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslutade den 17 november 2011 att genomföra en företrädesemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgick till högst 50,4 mkr fördelat på 5 042 500 konvertibler till kurs 10 kr med löptid fem år och ränta 6,0 procent per år. Konvertering kan ske till B-aktier till kurs 10 kr. Teckningstiden löpte under perioden 29 november-13 december 2011.

Emissionen tecknades till 43 procent, fördelat på 42 procent med företrädesrätt, motsvarande 21,2 mkr och en procent utan företrädesrätt, motsvarande 0,4 mkr. Emissionen var inte garanterad.

- Även om alla konvertibler inte blev tecknade är vi ändå nöjda med att i rådande marknad kunnat genomföra emissionen, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus. Vi har stärkt vår finansiella ställning och inriktar oss nu med kraft på att ytterligare förbättra vår marknadsposition, fortsätter Claes Hansson.

Styrelsen har beslutat om tilldelning. Tecknare utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnota med betalningsinstruktioner. Samtliga tecknare utan företrädesrätt har erhållit tilldelning.

Antalet aktier i Götenehus uppgår till 6 051 000, fördelat på 1 099 740 A-aktier och 4 951 260 B-aktier. Vid full konvertering ökar antalet B-aktier till 7 108 902 och aktiekapitalet med 8 630 568 kr till 32 834 568 kr.

Rådgivare
Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Advokatfirman Nordia som legal rådgivare i samband med emissionen.

Götene den 21 december 2011
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com