Till startsidan


Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslutade om att ta bort hembudsklausulen i bolagsordningen

Götenehus Group AB höll extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2011 i Götene. Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ta bort § 15, den så kallade hembudsklausulen, i bolagsordningen.

Götene den 18 november 2011
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 
Ovanstående information är sådan information som Götenehus Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2011 klockan 08.00 CET.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com