Till startsidan


Götenehus minskar antalet anställda och anpassar organisationen till de nya marknadsförutsättningarna.

Oron på de finansiella marknaderna, införande av bolånetak samt andra regleringar i kombination med en ökad osäkerhet om konjunkturutvecklingen har medfört en avvaktande inställning på marknaden.

Den svagare bostadsmarknaden har påverkat Götenehus leveransvolym och orderingång under 2011.

För att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen har Götenehus Groups dotterbolag Götenehus AB varslat och inlett förhandlingar om uppsägning av sammanlagt cirka 30 anställda. Varslen omfattar både tjänstemän och kollektivanställda.

Götene den 30 augusti 2011
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com