Till startsidan


Götenehus Group AB flyttar till First North från First North Premier.

Götenehus Groups B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North. B-aktien har under några år varit listad på segmentet First North Premier. B-aktien är nu återigen listad på vanliga First North. Götenehus kommer i framtiden att tillämpa oförändrade rutiner när det gäller informationsgivning och redovisningsprinciper.

Götene den 22 augusti 2011
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com