Till startsidan


Forshem Group AB fokuserar verksamheten och ändrar namn till Götenehus Group AB.

Sveriges första prefabricerade hus dök upp i början av 1800-talet. Men det var först ett sekel senare som dagens Forshem-koncern, med Götenehus och Sjödalshus, startade och utvecklade prefabtekniken. Nu rationaliserar koncernen verksamheten genom att slå ihop varumärkena och ändra det på First North listade moderbolagets namn till Götenehus Group AB.

– Genom att fokusera på ett varumärke kommer vi att bli mer effektiva och kunna erbjuda ännu starkare produkter, säger VD Claes Hansson.

Dagens Forshem-koncern föddes i början av 1930-talet då produktionen av det moderna prefabricerade huset just börjat ta fart. Idag, 80 år senare, har företaget fortfarande en ledande roll i branschen. För att behålla sin position och skapa förutsättningar för expansion koncentrerar man nu sin småhusverksamhet genom att samla koncernens varumärken under ett och samma namn.

- 2010 togs det första steget. Då formades en gemensam säljkår för våra två varumärken. I nästa steg slås de nu samman till ett gemensamt varumärke, Götenehus. Det nya sortimentet består av de bästa produkterna från både Götenehus och Sjödalshus sortiment samt ett antal nyutvecklade hustyper, som vi tror väldigt mycket på. Vi fokuserar fullt ut på marknadens önskemål, säger Claes Hansson.

För att förstärka koncernens identitet, efter sammanslagningen av Götenehus och Sjödalshus, har moderbolagets namn nu ändrats från Forshem Group AB till Götenehus Group AB. Bolagets namnändring kommer att registreras på First North från och med fredagen den 10 juni 2011. Bolagets nya kortnamn blir GHUS.

– Götenehus är ett väl inarbetat varumärke. Sammanslagningen och moderbolagets namnändring innebär att vi kan koncentrera oss fullt ut på det. Vi blir mer effektiva i allt vi gör, vilket gynnar våra kunder, aktieägare, anställda och andra intressenter på flera olika sätt samtidigt som alla nu lättare kan identifiera sig med vår verksamhet, säger Claes Hansson.

Detta är Götenehus:

  • Huvudkontor i Götene
  • Småhusverksamheten är indelad i två verksamhetsområden, Styckehus och Projektutveckling. I koncernen ingår också garagetillverkaren Mellby Industri AB
  • Cirka 250 medarbetare samt cirka 40 återförsäljare i Sverige
  • Brett sortiment med 70 olika hustyper i produktkatalogen
  • Omsätter cirka 800 MSEK

Götene den 8 juni 2011
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com