Till startsidan


Forshems årsredovisning för 2010 finns nu på hemsidan.

Årsredovisning 2010 för Forshem Group AB finns från och med idag på www.forshem.com.

Tryckt årsredovisning distribueras med post till aktieägare den 5 april. Den kan även beställas på www.forshem.com under Finansiell information eller per telefon 0511-34 56 00.

Götene den 31 mars 2011
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com