Till startsidan


Sammanslagning av Forshems dotterbolag Götenehus och Sjödalshus. Styrelsen föreslår årsstämman att Forshem Group AB ändrar namn till Götenehus Group AB.

Forshems småhusverksamhet är indelad i två verksamhetsområden, Styckehus och Projektutveckling. Koncernens produkter inom Styckehus har marknadsförts genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Verksamheten inom Projektutveckling marknadsförs under varumärket Götenehus.

Under 2010 samordnades verksamheterna inom Styckehus i en gemensam organisation och en gemensam säljkår. Nu tas ytterligare ett steg i samordningen. Beslut har fattats att slå ihop Götenehus och Sjödalshus hela verksamheter inom Styckehus till en fokuserad enhet under varumärket Götenehus. Koncernens nya sortiment av styckehus kommer att bestå av de bästa produkterna från både Götenehus och Sjödalshus sortiment samt ett antal nyutvecklade hustyper. Det nya sortimentet under det gemensamma varumärket Götenehus kommer att lanseras den 6 april 2011.

Efter sammanslagningen av Götenehus och Sjödalshus bedrivs koncernens huvudsakliga verksamhet under varumärket Götenehus. Som en följd av detta och för att förstärka koncernens identitet föreslår nu styrelsen att moderbolagets namn ändras från Forshem Group AB till Götenehus Group AB. Förslaget kommer att läggas fram för beslut på Forshems årsstämma den 5 maj 2011.

- Sammanslagningen av Götenehus och Sjödalshus innebär att vi nu, samtidigt som vi behåller våra fina produkter, fokuserar alla våra resurser på en organisation och varumärket Götenehus. Jag är övertygad om att vi genom detta blir effektivare både på marknaden och i våra interna processer, vilket är positivt för vår verksamhet, våra kunder och våra aktieägare, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Forshem. Nu när större delen av vår verksamhet utgörs av Götenehus känns det också naturligt att vi ändrar namn på moderbolaget till Götenehus Group AB. Götenehus är ett känt och inarbetat varumärke och jag tror att våra aktieägare, anställda och övriga intressenter nu lättare kan identifiera sig med vår verksamhet, fortsätter Claes Hansson.

Götene den 30 mars 2011
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com