Till startsidan


Forshems årsredovisning för 2009 finns nu på hemsidan

Årsredovisning 2009 för Forshem Group AB finns från och med idag på www.forshem.com.

Tryckt årsredovisning distribueras med post till aktieägare den 6 april. Den kan även beställas på www.forshem.com under Finansiell information eller per telefon 0511-34 56 00.

Götene den 31 mars 2010
Forshem Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com

Informationen i denna pressrelease är sådan som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2010 kl 09.00 (CET).


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com