Till startsidan


Forshem Group listas på segmentet First North Premier

Forshem Group AB:s B-aktie kommer från och med den 6 mars 2009 att listas på segmentet First North Premier.

First North Premier innebär striktare krav på informationsgivning och redovisningsprinciper än de vanliga reglerna på First North.

Götene den 5 mars 2009
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com