Till startsidan


Forshemkoncernen minskar antalet anställda och anpassar organisationen till de nya marknadsförutsättningarna.

Efter flera goda år har den svenska bostadsmarknaden försvagats under 2008. Oron på de finansiella marknaderna, ökade räntenivåer samt osäkerhet om konjunkturutvecklingen har medfört en avvaktande inställning på marknaden.

Den svagare bostadsmarknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under 2008.

För att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen har Forshem Groups dotterbolag Forshem Industri, Götenehus och Sjödalshus varslat och inlett förhandlingar om uppsägning av sammanlagt cirka 25 anställda. Varslen omfattar både tjänstemän och kollektivanställda.

Götene den 5 september 2008
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com