Till startsidan


Valberedningen för Forshem Group AB inför årsstämma 2008

Inför årsstämman 2008 har Forshem Groups valberedning följande sammansättning:

  • Sture Öster
  • Lars Runmarker
  • Bo Nilsson
  • Ingemar Johansson

Valberedningens uppgift är bland annat att ge förslag till årsstämman beträffande styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och arvoden.

Årsstämman i Forshem Group AB hålls den 7 maj 2008.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@forshem.com eller per post till Valberedningen, Forshem Group AB, Box 17, 533 21 Götene.

Götene den 13 december 2007
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com