Till startsidan


Forshem Group AB förvärvar Mellby Industri AB, Sveriges största tillverkare av monteringsfärdiga garage

Forshem Group AB har förvärvat Mellby Industri AB som är Sveriges största fristående tillverkare av monteringsfärdiga garage. Bolaget tillverkar olika typer av garage och liknande mindre byggnader. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Stora Mellby, som ligger mellan Alingsås och Trollhättan.

Nettoomsättningen i Mellby Industri uppgick det senaste verksamhetsåret till 34 mkr med ett rörelseresultat på ca 4 mkr. Bolaget är obelånat. Antalet anställda är 22 personer.

Forshems avsikt är att utveckla och öka verksamheten i Mellby Industri. Tillgången till Forshemkoncernens säljkårer och nätverk av byggentreprenörer bedöms på sikt skapa goda förutsättningar för ökad tillväxt i Mellby Industri. Möjligheter till betydande synergieffekter mellan Forshem och Mellby Industri bedöms också finnas inom inköp och produktion.

- Förvärvet av Mellby Industri är en industriellt riktig affär där förutsättningarna är mycket goda för att skapa flera positiva synergier, säger Claes Hansson VD och koncernchef i Forshem Group. Genom Mellby Industri tillförs Forshem ökade resurser samtidigt som Mellby får tillgång till koncernens marknadsresurser. Vi gör bedömningen att detta är ett såväl strategiskt som finansiellt attraktivt förvärv, avslutar Claes Hansson.

Forshem tillträder förvärvet av Mellby Industri omgående. Säljare är Mellby Industri Gruppen AB som ägs av Mats, Peter och Patrik Antmarker. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 23,4 mkr och erläggs kontant.

Förvärvet av Mellby Industri bedöms redan under innevarande år få en positiv inverkan på Forshems resultat.


Götene den 23 oktober 2007
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta
Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-3453 04 eller 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com