Till startsidan


Forshems dotterbolag Götenehus förvärvar markområde i Åkarp, Skåne innehållande 68 byggrätter

Forshem Groups dotterbolag Götenehus har för koncernens projektverksamhet tecknat avtal om förvärv av ett markområde i Åkarp innehållande 68 byggrätter. Åkarp är en attraktiv boendeort i Skåne och ligger bara fem minuter från både Malmö och Lund. I denna del av Skåne är både aktiviteten och efterfrågan när det gäller småhus stor.

Projektet i Åkarp bedöms kunna påbörjas med exploateringsarbeten för gator och VA redan under hösten 2007. Leveranser av hus beräknas kunna starta under våren 2008 och pågå under både 2008 och 2009.

- Detta kommer att bli ett av de enskilt största projekt vi har startat upp, säger Claes Hansson VD och koncernchef i Forshem Group. Det befäster samtidigt Götenehus sedan tidigare starka marknadsposition i Skåne när det gäller denna typ av småhusbebyggelse. Projektet i Åkarp kommer att bli en bra bas för vår projektverksamhet i Skåne under 2008 och 2009 avslutar Claes Hansson.

Den sammanlagda nettoomsättningen på projektet beräknas uppgå till cirka 230 mkr.


Götene den 9 mars 2007

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com