Till startsidan


260 880 A-aktier i Forshem Group har stämpalts om till B-aktier

Enligt bolagsordningen i Forshem Group AB har innehavare av A-aktie rätt, att efter skriftlig framställning till bolaget, begära at A-aktie skall stämplas om till B-aktie.

En aktieägare har lämnat in begäran om att sammanlagt 260 880 A-aktier i Forshem Group AB skall stämplas om till lika många B-aktier.

Efter omstämplingen är Forshem Groups 6 051 000 aktier fördelade på 1 099 740 A-aktier och 4 951 260 B-aktier. Förutom att alla A-aktier berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget.

Forshem Groups B-aktie är listad på First North. A-aktien är inte noterad.


Götene, 2006-12-04

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com