Till startsidan


Handeln med Forshems aktie inleds idag

  • Erik Penser Fondkommission likviditetsgarant och Certified Advisor

Handeln med aktien i småhuskoncernen Forshem Group AB (publ) inleds idag på First North. Kortnamnet är FHEM B och handelsposten 100 aktier.

Inför listningen har Forshem Group AB träffat avtal om att Erik Penser Fondkommission AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie. Det innebär att Erik Penser Fondkommission ställer köp- och säljkurser på First North i aktien och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie.

Erik Penser Fondkommission kommer även att vara bolagets Certified Advisor på First North. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Advisor som övervakar att bolaget lever upp till marknadsplatsens regelverk för informationsgivning.


Götene, 2006-11-23

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com