Till startsidan


Uppdaterad senast 2019-02-22 kl 08:01


Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Götenehus Entreprenad AB, Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Regulatoriska nyheter
190222   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018
190219   Götenehus förvärvar Swebostad AB
181031   Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2019
181026   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018
181011   Götenehus bildar fastighetsbolag för hyresrätter tillsammans med G & K Blanks Fastigheter AB och Erik Hemberg Fastighets AB
181001   Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner
180829   Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
180705   Götenehus planerar att bygga cirka 60 bostäder i Kungälvs kommun
180517   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018
180425   Årsstämma Götenehus Group AB 2018
180425   Götenehus har vunnit ramupphandling för SABO Kombohus Småhus
180417   Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner
180329   Årsredovisning 2017
180329   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2017
180320   Robert Elovson ny CFO i Götenehus Group AB
180319   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
180223   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017
171215 Anna Ström lämnar som CFO i Götenehus
171214 Uttalande från styrelsen för Götenehus Group AB i anledning av Erik Hemberg Fastighets AB:s budpliktsbud
171201 Götenehus förvärvar ca 50 byggrätter i Limhamn, Malmö
 
Nyheter
180409 Götenehus inviger nytt visningshus i Hjärup
180220 Götenehus har vunnit Jönköpings kommuns markanvisningstävling i Fagerslätt Östra
180108 Origo – ny husserie för modernt boende

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com