Till startsidan


Uppdaterad senast 2020-01-15 kl 08:26.


Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Götenehus Entreprenad AB, Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Regulatoriska nyheter
191030  Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019
191028   Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2020
190828  Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019
190626   Götenehus bygger friköpta radhus i Trädgårdsstaden etapp 3, Skövde
190516   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019
190507   Årsstämma Götenehus Group AB 2019
190426   Andreas Gustafsson ny VD och koncernchef för Götenehus
190405   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
190405   Claes Hansson föreslås till ny styrelseordförande i Götenehus Group AB
190329   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2018
190222   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018
190219   Götenehus förvärvar Swebostad AB
 
Nyheter
200115 Götenehus säljstartar i Falköping
191219 Götenehus bygger bostäder åt FFAB
191105 Götenehus säljstartar i Östra Grevie
191031 Götenehus satsar på egen solcellspark!
191004 Götenehus säljstartar i Bara Backar
190625 Götenehus bygger bostäder i Forserum

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com